Podmínky užívání aplikace Lektory

5. 4. 2024

Seznamte se s Podmínkami užívání aplikace Lektory.

Děkujeme, že chcete využít naši aplikaci Lektory.app („Aplikace“). 

Nejdřív nám dovolte se představit. Aplikaci poskytujeme jako společnost Magic Education s.r.o., se sídlem Hamry nad Sázavou č.p. 563, PSČ 591 01, IČO: 079 75 040, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 111206 („my“).

Aplikace slouží ke komplexní správě vámi pořádaných kurzů, seminářů, workshopů, konferencí, festivalů a dalších akcí („Akce“). Umožní vám Akce vypisovat, přijímat na ně registrace, komunikovat s účastníky i evidovat jejich docházku. Pomůže vám ale i se spoustou dalších věcí. Více informací o konkrétních funkcionalitách aplikace najdete na webu https://lektory.app („Web“). 

Doporučujeme, abyste si podmínky užívání naší Aplikace přečetli celé, protože stanovují závazná pravidla pro její používání. Chápeme však, pokud se vám do toho z nějakého důvodu nechce. Připravili jsme pro Vás proto shrnutí těch nejdůležitějších bodů:

 • Naši zákazníci jsou u nás na prvním místě a vždy se snažíme dosáhnout řešení, se kterým budou spokojené obě strany.
 • Schválením těchto podmínek užívání („Podmínky“) z vaší strany spolu uzavřeme smlouvu o poskytování digitálního obsahu („Smlouva“). Pokud se nedohodneme jinak, obsah Smlouvy je určen těmito Podmínkami.
 • Digitálním obsahem je naše Aplikace, ke které můžete přistupovat prostřednictvím uživatelského účtu na Webu.
 • My Podmínky můžeme jednostranně měnit, nebudeme tak však činit bezdůvodně. Vždy vám to taky dáme dopředu vědět a umožníme vám případně smlouvu vypovědět.
 • Vy nám za používání Aplikace musíte platit odměnu. 
 • Děláme vše proto, aby Aplikace fungovala bez problému a garantujeme vám její dostupnost ve výši 99 % v každém kalendářním měsíci. Někdy však může být dočasně nedostupná. 
 • Pokud přece jen narazíte na problém nebo vadu, budeme rádi, když se nám ozvete. Nejjednodušší je napsat nám na info@lektory.app. 
 • Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě. O tom, jak zpracováváme osobní údaje se dozvíte v Podmínkách zpracování osobních údajů zde a v Zásadách zpracování osobních údajů zde, které jsou přílohou těchto Podmínek.

1. Co děláme a k čemu slouží tyto Podmínky?

  1. Blíže k Aplikaci. Vyvíjíme a provozujeme Aplikaci, kterou můžete po uzavření Smlouvy používat a spravovat prostřednictvím uživatelského účtu, který vám zřídíme postupem dle čl. 2. („Účet“). Aplikaci může obsluhovat prostřednictvím rozhraní na Webu. 
  2. Vaši zákazníci. Přístup k některým funkcím Aplikace (mimo rozhraní Účtu) můžete zprostředkovaně umožnit i vašim zákazníkům, kteří se s její pomocí mohou registrovat na Akce a využít dalších funkcí Aplikace („Zákazník“). Váš vztah se Zákazníkem se řídí zvláštní smlouvou mezi ním a vámi. Zákazníkovi musíte veškeré povinné informace sdělit sami, informovat ho můžete přímo prostřednictvím Aplikace.
  3. Tyto Podmínky. Podmínky upravují pravidla užívání Aplikace a další naše práva a povinnosti. Zjednodušeně řečeno, Podmínky by vám měly dát odpověď hlavně na následující otázky:
   1. Jak můžete používat Aplikaci?
   2. Co s Aplikací dělat nemůžete?
   3. Jak probíhá placení za používání Aplikace?
   4. Jaké jsou naše a vaše další povinnosti?
  4. Souhlas s Podmínkami, zpracování osobních údajů. Pokud chcete Aplikaci používat, je třeba, abyste se s Podmínkami seznámili, souhlasili s nimi a respektovali je. Prosíme, přečtěte si i jak pracujeme s vašimi osobními údaji. O tom najdete vše podstatné v Podmínkách zpracování osobních údajů a Zásadách zpracování osobních údajů.
  5. Máte dotazy? Jestli máte jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím údajů v úvodu Podmínek nebo e-mailem na info@lektory.app. Odpovíme vám co nejdříve.

2. Jak probíhá uzavření Smlouvy a zřízení Účtu?

  1. Schválení Podmínek. Podmínky od vás potřebujeme nějakým způsobem schválit. Můžeme vám je dát podepsat, případně vás je necháme odsouhlasit on-line nebo vás s nimi jinak seznámíme a zaevidujeme si, že jste je schválili. Seznámením se s Podmínkami stejně schvalujete i Podmínky zpracování osobních údajů a Zásady zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou součástí Podmínek a které jsme vám taky zpřístupnili.
  2. Kdy je Smlouva uzavřena? Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy schválíte Podmínky.
  3. Účet. Po uzavření Smlouvy vám zřídíme Účet, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Na domluvený e-mail vám pošleme přihlašovací údaje.
  4. Požadované údaje. Pro založení Účtu můžeme vyžadovat údaje, které uvádíme v Podmínkách zpracování osobních údajů. Běžně půjde o jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt osoby, která Aplikaci na vaší straně bude spravovat (administrátor). Účty dalších osob (koordinátoři Akcí, lektoři) si vytvoříte sami v rozhraní Aplikace, pokud se nedohodneme, že pro vás vytvoříme i tyto Účty.
  5. Zabezpečení Účtu. Po tom, co vám Účet založíme, doporučujeme vám bez odkladu změnit heslo. To si nechte pro sebe. Pokud máte podezření, že někdo získal neoprávněně přístup k Účtu, změňte si přihlašovací údaje anebo nás informujte na kontaktním e-mailu dle odst. 1.4.
  6. Verze Aplikace. Na základě Smlouvy vám budeme poskytovat Aplikaci jako digitální obsah v rozsahu, který umožňují funkcionality v daném okamžiku dostupné verze Aplikace. Máme v plánu Aplikaci rozvíjet a poskytovat vám další funkce a vylepšení. Stejná pravidla uvedená v těchto Podmínkách platí i pro nové verze a aktualizace, pokud neuvedeme nebo se nedohodneme jinak.
  7. Více k Účtu. Účet není vaším majetkem. Máte k němu jen přístup na základě Podmínek. To znamená, že Účet nemůžete prodávat, pronajímat ani jinak poskytnout třetí osobě.
  8. Omezení či zrušení Účtu. Můžeme vám kdykoliv dočasně nebo úplně znemožnit používat váš Účet, a to hlavně pokud jste porušili Podmínky nebo právní předpisy. Pokud to bude možné, pokusíme se však tuto situaci s vámi nejdříve rozumně vyřešit.

3. Jaká jsou pravidla používání Aplikace?

  1. Povolené použití. Aplikaci můžete využívat pouze pro účely povolené těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy, případně vyplývající ze samotné Aplikace. Jinými slovy, Aplikaci byste měli používat jen pro organizaci Akcí a činnosti s tím spojené.
  2. Autorská práva. Aplikace a obsah v ní uložený mohou být chráněné autorskými právy nás nebo třetích osob. Můžete je používat jen v souladu s Podmínkami, zejm. čl. 12. (Duševní vlastnictví).
  3. Co nesmíte v Aplikací dělat? Při používání Aplikace nesmíte sami ani s využitím třetí osoby činit následující:
   1. Nezákonné Akce. Nevyužívejte Aplikaci k pořádání nezákonných nebo podvodných Akcí. Takové Akce můžeme i bez upozornění dočasně skrýt nebo odebrat.
   2. Nezákonný obsah. Neukládejte do Aplikace nezákonný, škodlivý, obtěžující, pomlouvačný, nenávistný, podvodný, pornografický či jiný potenciálně problematický obsah. Takový obsah můžeme i bez upozornění dočasně skrýt nebo odebrat. 
   3. Spam. Nebudete využívat Aplikaci k propagaci vás a vašich služeb formou spamu nebo jiných nevyžádaných obchodních sdělení.
   4. Zásahy do Aplikace. Aplikaci nesmíte kopírovat, replikovat, hackovat, měnit nebo ovlivňovat její vzhled či funkce bez našeho svolení.
   5. Přetížení. Nesmíte vykonávat nic, co by vedlo k přetížení Aplikace, narušení její stability, bezpečnosti nebo chodu; to platí zvlášť pro využívání jakéhokoli automatizovaného systému, který Aplikaci zatíží větším množstvím požadavků, než které by byl schopen vytvořit člověk, jakož i pro využívání jakýchkoli virů nebo jiného počítačového kódu, který může ovlivnit fungování Aplikace.
   6. Zdrojový kód. Nečiňte jakékoliv pokusy o získání, zpětnou analýzu, dekompilaci či kopírování zdrojového kódu nebo jiné části Aplikace.
   7. Neoprávněný přístup. Nesnažte se získat neoprávněný přístup do uživatelských účtů jiných uživatelů a neumožňujte třetím osobám neoprávněný přístup do vašeho Účtu.
   8. Konkurenční aplikace. S využitím zdrojového kódu nebo jakékoli jiné části Aplikace nesmíte vytvořit aplikaci odvozenou od nebo konkurenční k naší Aplikaci. Stejná pravidla platí i pro jakékoli naše další duševní vlastnictví (např. název nebo logo Aplikace).
   9. Poškozování. Nevykonávejte ani jakoukoli jinou činnost, která by mohla omezit či poškodit další uživatele Aplikace nebo nám způsobit újmu.
  4. Informování Zákazníka. Jen vy jste výlučně zodpovědní za informování Zákazníka o Akci a všech právech a povinnostech jeho i vás vyplývajících z vašeho vztahu. To platí zejména pro všechny povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele a zpracování osobních údajů. 

4. Co když bude Aplikace nedostupná?

  1. Dostupnost a údržba. Prosím, vezměte na vědomí, že Aplikace ani Účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to hlavně kvůli nutné údržbě softwarového nebo hardwarového vybavení, aktualizacím Aplikace, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby nebo výpadku elektrické energie nebo konektivity. Pokud to bude možné, budeme vás o případných odstávkách Aplikace informovat přímo prostřednictvím Aplikace.
  2. Garantovaná dostupnost. Zaručujeme vám, že Aplikace bude dostupná 99 % času v každém kalendářním měsíci. Pokud ne, můžeme vám poskytnout slevu z odměny nebo kredity.
  3. Odstávky. Do dostupnosti dle odst. 4.2. se nepočítají plánované odstávky, které vám oznámíme alespoň 24 hodin předem a budeme je realizovat v čase od 18:00 do 06:00 CET/CEST tak, abychom vaše užívání Aplikace ovlivnili co nejméně. Tyto odstávky jsou pro údržbu a rozvoj Aplikace nezbytné.
  4. Zálohování. Vaše data obsažená v Aplikaci pravidelně zálohujeme, alespoň jednou každých 24 hodin. Každou zálohu ukládáme po dobu 3 dnů, následně se přemazává zálohou novou. V případě smazání či jiného problému s daty vám můžeme po domluvě zajistit obnovu dat z poslední dostupné nebo dohodnuté zálohy.
  5. Kontakt. Pokud vám Aplikace nefunguje, kontaktujte nás prosím co nejdříve za účelem servisní podpory, např. nahlášení chyby, dotazu nebo požadavku. K tomu použijte buď kanál na servisní podporu v rámci Aplikace, nebo nás kontaktujte e-mailem uvedeným výše. Podpora je poskytována zdarma, a to v českém jazyce či jiném jazyce dle naší domluvy.

5. Kdy a jak můžeme Aplikaci aktualizovat a měnit?

  1. Aktualizace. Našim cílem je Aplikaci stále rozvíjet. Nemůžeme však garantovat žádné konkrétní aktualizace a vylepšení ani jejich frekvenci, pokud se na tom zvlášť nedohodneme. Garantujeme však poskytování aktualizací, které jsou nezbytné pro fungování samotné Aplikace bez vad po dobu trvání Smlouvy (bug fixy, patche a jiné bezpečnostní záplaty). 
  2. Dostupnost aktualizace. Jakoukoli aktualizaci Aplikace či její změnu můžeme provést a nainstalovat do Aplikace sami i bez vašeho souhlasu. Pokud to bude možné, budeme k tomu využívat plánovaných odstávek dle odst. 4.3. a o aktualizaci či změně vás informujeme.
  3. Změny Aplikace. Aplikaci jsme oprávněni měnit, a to zejména z následujících důvodů:
   1. Změna či vypršení licenčních práv. Součástí Aplikace může být obsah chráněný autorskými právy (grafika, texty). K tomuto obsahu máme uzavřené licenční smlouvy s jeho tvůrci. Po skončení licence můžeme tento obsah odebrat nebo místo něj využít jiný.
   2. Zlepšení či změna fungování Aplikace. Můžeme Aplikaci měnit a při tom přidávat, měnit či odebírat některé její funkcionality.
   3. Premium verze Aplikace. V současnosti žádné úrovně předplatného nenabízíme. V budoucnu však můžeme rozhodnout o tom, že některé bezplatné funkcionality Aplikace přesuneme do premium verze.
   4. Zajištění interoperability a kompatibility, změny zákonů, dodržení podmínek třetích stran: Někdy musíme Aplikaci změnit, pokud si to vyžádá změna zákona, třetí strana nebo nutnost přizpůsobení pro nová zařízení.
  4. Dodatečné náklady. Žádnou změnou uvedenou výše vám nevzniknou dodatečné náklady, ledaže si budete chtít pořídit premium verzi Aplikace, pokud ji budeme nabízet. To samozřejmě neplatí pro změny a úpravy Aplikace na míru.
  5. Informování o změnách. Zvlášť pokud by mohla změna negativně ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost nebo používání Aplikace, budeme vás o ní informovat předem, a to nejčastěji na kontaktním e-mailu nebo přímo v rozhraní Aplikace. Pokud s takovou změnou nebudete souhlasit, dejte nám určitě vědět svůj názor.

6. Jak probíhá hrazení odměny za použití Aplikace?

  1. Odměna. Za použití Aplikace nám budete hradit odměnu ve výši odpovídající 2.5 % částek účastnických poplatků všech registrací učiněných prostřednictvím Aplikace bez DPH. Nezáleží na tom, jestli jsou tyto registrace následně zaplaceny prostřednictvím platební brány či až na místě.
  2. Bezplatné použití. Pokud Aplikaci používáte pouze k organizaci Akcí zdarma, nemusíte ke dni účinnosti Podmínek hradit odměnu za její použití. Vy se zavazujete, že nebude tuto podmínku obcházet (tj. nebudete reálně placené Akce v Aplikaci prezentovat jako Akce zdarma).
  3. Změna odměny. Vyhrazujeme si možnost změnit v budoucnu odměnu dle odst. 6.1. nebo zpoplatnit i použití dle odst. 6.2.
  4. DPH. Odměna v sobě nezahrnuje DPH za poskytnutí Aplikace (ke dni účinnosti Podmínek 21 %). DPH vám budeme k odměně účtovat vždy v zákonné výši.
  5. Co odměna zahrnuje. Odměna zahrnuje přístup k Aplikaci a umožnění používání všech vám zpřístupněných funkcí, jakož i provoz, zajišťování dostupnosti a údržby dle čl. 4 a 5.
  6. Co odměna nezahrnuje. Odměna nezahrnuje žádné náklady na úpravu Aplikace na míru, školení nebo jiné služby. Poskytnutí těchto služeb si spolu vždy musíme dohodnout. 
  7. Placení. Na základě dat z Aplikace vám budeme odměnu fakturovat měsíčně či čtvrtletně zpětně. Splatnost faktury bude vždy alespoň 14 dnů. Částka je zaplacená připsáním na náš bankovní účet. Na období fakturace se můžeme domluvit. Pokud se nedomluvíme, můžeme fakturovat měsíčně či čtvrtletně dle vlastního uvážení i s přihlédnutím k výši odměny. V budoucnu můžeme umožnit i platbu jinými způsoby (např. platební kartou).
  8. Minimální fakturace. Fakturu vám vystavíme vždy ve chvíli, kdy celková odměna za jedno či více období fakturace přesáhne 1 000 Kč. Pokud odměna tuto částku nepřekročí ani dvě po sobě jdoucí období dohromady, vystavíme vám fakturu na nižší částku. 
  9. Pozdní úhrada. Pokud se zpozdíte s úhradou faktury nebo jakékoli její části o více než 15 dnů, můžeme vám pozastavit přístup k Aplikaci až do úplného zaplacení všech dlužných částek. Pozastavení nemá vliv na nutnost úhrady odměny za všechny registrace provedené Zákazníky do okamžiku pozastavení.
  10. Kredity. Odměnu za použití Aplikace můžete hradit i prostřednictvím kreditů („Kredity“). Ty si můžete nabít např. na základě zvláštní faktury, kterou vám vystavíme, nebo po individuální domluvě. Můžeme vám je dát i zdarma, například v rámci zkušebního použití Aplikace nebo jako kompenzaci za nedostupnost Aplikace. Celková výše kreditů je uvedena v Účtu a vy nám umožňujete Kredity strhávat oproti úhradě odměny.
  11. Pravidla použití Kreditů. Můžeme se dohodnout jinak, ale obecně platí následující pravidla použití Kreditů:
   1. Hodnota Kreditů. Platí, že 1 kredit = 1 kč.
   2. Platnost Kreditů. Platnost Kreditů není omezena.
   3. Možnost výměny Kreditů. Zakoupené a nevyužité kredity vám vrátíme v penězích při ukončení Smlouvy, do 30 dnů od jejího ukončení, pokud je jejich výše alespoň 1 000 Kč. Kredity zdarma nelze za peníze vyměnit.

7. Jak odpovídáme za vady Aplikace?

  1. Jak k vadám přistupujeme. Vady Aplikace chceme řešit a vyvineme veškeré úsilí pro to, aby Aplikace vady neměla. Pokud se nějaká vada objeví, je našim cílem ji co nejrychleji odstranit. 
  2. Co je a co není vada? Za vadu se považuje nedostupnost nebo nefunkčnost Aplikace nebo některé její funkce, jakož i rozpor s těmito Podmínkami nebo tvrzeními na našem Webu. Vadou není subjektivní nespokojenost s Aplikací nebo nefunkčnost Aplikace způsobená na vaší straně nevhodným programovým vybavením nebo nesprávným používáním Aplikace (jakkoli i tyto problémy vám po domluvě pomůžeme vyřešit).
  3. Reklamace. Pokud Aplikace nebo její část nefunguje, můžete po dobu trvání Smlouvy reklamovat vadu na naši e-mailovou adresu info@lektory.app. V reklamaci uveďte své identifikační údaje, popis vady Aplikace a jak si přejete reklamaci vyřídit.
  4. Odstranitelné vady. Pokud má Aplikace vadu, můžete požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit. Odstranění vady můžeme realizovat zejména vydáním opravené verze Aplikace ve lhůtě přiměřené povaze vady, zvlášť pokud zjistíme, že se vada projevuje u více uživatelů. Alternativně můžete chtít i přiměřenou slevu z odměny.
  5. Neodstranitelné vady. Pokud vadu neodstraníme ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však do 30 dnů od jejího oznámení, nebo vás informujeme, že vada je neodstranitelná, můžete od Smlouvy písemně odstoupit nebo požadovat slevu z odměny. Můžeme se případně s ohledem na povahu vady dohodnout i na delší lhůtě k odstranění vady, potom můžete odstoupit nebo požadovat slevu až tehdy, pokud tato lhůta uplyne.
  6. Sleva z odměny. Na přiměřenou slevu z odměny máte samozřejmě nárok jen tehdy, pokud jste nám po objevení vady nějakou odměnu již zaplatili nebo máte zaplatit. Pokud Aplikaci v této době využíváte bezplatně (tj. například nepořádáte placené Akce), nárok na přiměřenou slevu nemáte.
  7. Řešení reklamace. O řešení reklamace vás písemně informujeme e-mailem nebo přímo v Aplikaci. Dozvíte se, jak jsme reklamaci vyřešili.

8. Jakým způsobem je možné ukončit Smlouvu?

  1. Trvání Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Výpověď Smlouvy. My i vy můžeme Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou 1 měsíc od okamžiku doručení výpovědi.
  3. Odstoupení na naší straně. Pokud porušíte tyto Podmínky nebo platné právní předpisy, můžeme od Smlouvy odstoupit. Totéž platí i tehdy, pokud je odměna nebo jakákoli její část více než 30 dnů po splatnosti.
  4. Odstoupení na vaší straně. Vy můžete od Smlouvy odstoupit, pokud neodstraníme vadu v souladu s čl. 7. nebo pokud dostupnost Aplikace po dobu dvou po sobě následujících měsíců je nižší než garance dle odst. 4.2. 
  5. Neaktivní Účet. Hlavní administrační Účet můžeme zrušit, pokud jste Aplikaci nevyužili po dobu 24 měsíců. To vám však běžně dáme 1 měsíc předem vědět. Zrušením tohoto Účtu dochází i k odstoupení od Smlouvy.
  6. Zrušení Účtu. S okamžikem ukončení Smlouvy (konec výpovědní doby, účinnost odstoupení) vám můžeme zrušit Účet. Běžně vám však poskytneme ještě prostor 15 dnů po skončení naší spolupráce ke stažení dat z Aplikace.
  7. Účinky odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně, avšak pouze do budoucna. To znamená, že za námi poskytnuté služby (přístup k Aplikaci) nemůžete požadovat vrácení uhrazené odměny.
  8. Úhrada odměny. Odměnu vám vyfakturujeme za všechny registrace učiněné Zákazníky k okamžiku ukončení Smlouvy (uplynutím výpovědní doby či v jiný termín, kdy vám skončí přístup k Aplikaci)..

9. Co je naše duševní vlastnictví a jak ho můžete používat?

  1. Naše práva. Jsme vlastníkem Aplikace a vykonáváme k ní práva v největším možném rozsahu. Všechna práva k Aplikaci, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení, fotek, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám nebo třetím osobám, se kterými máme uzavřenou licenční smlouvu.
  2. Způsob poskytování Aplikace. Aplikace je provozována jako tzv. SaaS (software-as-a-service; software jako služba). Stažením Aplikace získáváte právo užívat Aplikaci („Licence“).
  3. Licence. Licence vám umožňuje přistupovat k Aplikaci v námi určeném rozhraní a využívat ji v rozsahu funkcionalit, které vám zpřístupníme. Licence je nevýhradní, časově omezená na dobu trvání Smlouvy a územně neomezená.
  4. Co Licence neumožňuje? Licence vám neumožňuje následující činnosti:
   1. Změny. Do Aplikace nemůžete jakkoli zasahovat, s výjimkou jejího běžného užívání. Nesmíte zejména Aplikaci jakkoli měnit nebo zkoušet získat její zdrojový kód.
   2. Poskytnutí třetí osobě. Aplikaci nemůžete vydávat za vlastní ani ji komerčně či nekomerčně nabízet jakékoli třetí osobě. K Aplikaci nemůžete umožňovat přístup jiným třetím osobám zřizováním Účtů, s výjimkou vašich zaměstnanců a kontraktorů.
   3. Postoupení a sublicence. Licenci nemůžete nikomu postoupit. Stejně tak nemůžete nikomu udělit sublicenci.
  5. Vaše duševní vlastnictví. Prohlašujete, že k jakémukoli duševnímu vlastnictví, které nahrajete do Aplikace, máte dostatečná práva. Pokud se na nás někdo obrátí kvůli tomu, že jste porušili jeho práva duševního vlastnictví, musíte nás plně odškodnit a, pokud to bude možné, celou záležitost převzít.
  6. Licenční odměna. Licenční odměna je zahrnuta v odměně dle Smlouvy.

10. Jak je stanovena odpovědnost za újmu a možnost slevy při našem pochybení?

 1. Naše služby. Aplikaci nabízíme v rozsahu dostupných funkcionalit („as available“) a nezaručujeme, že bude fungovat vždy bez výpadků.
 2. Sleva při snížené dostupnosti. Pokud dostupnost Aplikace bude nižší, než je garantovaná dostupnost dle odst. 4.2., poskytneme vám slevu z vámi hrazené odměny. Tato sleva může být poskytnutá i v Kreditech využitelných na úhradu budoucí odměny. V souvislosti s nedostupností či nefunkčností Aplikace nebo vadami nemáte nárok na jakoukoli jinou náhradu újmy nebo jiných výdajů (s výjimkou přiměřené slevy dle čl. 7.). Slevu poskytneme v následujícím rozsahu:
  1. Dostupnost 98 až 98.99 % = 25 % z odměny hrazené za daný kalendářní měsíc.
  2. Dostupnost 90 až 97.99 % = 50 % z odměny hrazené za daný kalendářní měsíc.
  3. Dostupnost nižší než 90 % = 100 % z odměny hrazené za daný kalendářní měsíc.
 3. Maximální odpovědnost. Naše maximální a celková odpovědnost za jakoukoli újmu dle Smlouvy nemůže přesáhnout částku odpovídající trojnásobku průměrné měsíční odměny, kterou nám po dobu trvání Smlouvy hradíte, počítanou ke dni vzniku újmy. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že újmou pro účely tohoto omezení není sleva při snížené dostupnosti dle odst. 10.2
 4. Omezení odpovědnosti obecně. Neneseme odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou:
  1. Újma způsobená na vaší straně. Újma způsobená zneužitím Aplikace a Účtu z vaší strany, nesprávným užíváním Aplikace, vámi zaviněnou ztrátou přístupu k Aplikaci nebo užíváním v rozporu s Podmínkami.
  2. Újma Zákazníka. Zákazníkovi neodpovídáme za újmu vzniklou v souvislosti s nedostupností nebo nefunkčností Aplikace. 
  3. Změny Aplikace. Neneseme odpovědnost za újmu, která vám vznikne oznámenou změnou nebo aktualizací Aplikace, včetně ztráty dat uložených do Aplikace v okamžiku, kdy tato oznámená změna byla prováděna.
  4. Ztráta dat. Aplikaci zálohujeme v souladu s odst. 4.4. Za jakoukoli jinou ztrátu dat (např. ztrátu dat uložených od poslední zálohy) neneseme odpovědnost. Vždy se však pokusíme celý problém vyřešit tak, aby vás zasáhl co nejméně. 
  5. Třetí osoby a vyšší moc. Neneseme zároveň odpovědnost za přerušení poskytování služeb Aplikace, pokud je způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (například kybernetický útok, výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení). Pro tyto případy se vzdáváte práva na náhradu újmy.
 5. Nemožnost vyloučit či omezit náhradu újmy. Vyloučení práva na náhradu újmu se nevztahuje na újmu, jejíž náhradu ze zákona vyloučit nemůžeme. Proto nevylučujeme odpovědnost za újmu na životě a zdraví, jakož i za újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

11. Jakým způsobem budeme řešit vaši zpětnou vazbu, stížnosti a mimosoudní spory?

  1. Zpětná vazba. Pokud nám sdělíte jakékoli nápady, rady, doporučení či jinou zpětnou vazbu k Aplikaci, budeme za to rádi. Berete na vědomí, že tuto zpětnou vazbu můžeme využít a nemusíme vám za její použití nic hradit.
  2. Řešení stížností. Vyřizování stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy dle odst. 1.5. Informaci o vyřízení stížnosti vám zašleme e-mailem. 
  3. Nařízení DSA. Vzhledem k povaze našich služeb musíme dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb („DSA“). DSA uživatelům (vám i Zákazníkům) umožňují posílat nám stížnosti na možný nezákonný obsah v naší Aplikaci (např. nezákonné Akce nebo obsah porušující práva duševního vlastnictví). I tyto stížnosti nám můžete zaslat na e-mail dle odst. 1.5., a to v angličtině a v češtině. 
  4. Moderování obsahu. Aktivní moderování obsahu ukládaného do Aplikace neprovádíme, neboť lze předpokládat, že data ukládaná do Aplikace budou vzhledem k jejich povaze (údaje o pořádaných Akcích) obsahovat nezákonný obsah zcela výjimečně. Nezákonný obsah je kontrolován a odstraňován buď nahodile na základě našeho zjištění anebo na základě stížnosti postupem podle odst. 11.5
  5. Řešení stížností na základě DSA. Řešení všech stížností podle DSA bude probíhat následovně:
   1. Sdělení informací. Oznamovatel musí sdělit informace potřebné k tomu, abychom mohli možný nezákonný obsah řešit. Tyto informace zahrnují zejména jeho identifikaci, kontaktní údaje a identifikaci nezákonného obsahu, včetně důvodů, proč takový obsah považuje za nezákonný.
   2. Posouzení a informování. Následně potenciálně nezákonný obsah posoudíme. Pokud dojdeme k závěru, že je nezákonný, přestaneme ho v Aplikaci zobrazovat a/nebo ho z Aplikace odstraníme. O tom budeme v přiměřené lhůtě informovat vás (pokud jde o váš obsah), osobu, která tam nezákonný obsah vložila a osobu, která oznámení podala. Pokud to bude nutné, budeme informovat i policii či jiný pověřený orgán.
   3. Zabránění do budoucna. Vzhledem k okolnostem případu budeme usilovat o zabránění dalšího nahrávání dotčeného nezákonného obsahu do Aplikace (např. zrušením uživatelského účtu nahrávající osoby).
   4. Povaha rozhodování. Při posuzování nezákonného a jiného závadného obsahu nepoužíváme automatizované rozhodování založené na algoritmech, ale pouze lidský přezkum.
  6. Kontaktní místo pro veřejné orgány dle DSA a Zákazníky. V souladu s čl. 11 DSA zřizujeme následující kontaktní místo pro orgány členských států Evropské unie, Evropskou komisi a Evropský sbor pro digitální služby: dsa@lektory.app. Tento kontakt mohou využít i Zákazníci, pokud budou chtít upozornit na nezákonný obsah.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Rozhodné právo a sudiště. Smlouva se řídí českým právem a spory budou řešit soudy České republiky.
 2. Neplatná ustanovení. Pokud se jakékoli ustanovení Podmínek stane neplatným či nevymahatelným, ostatní ustanovení Podmínek nejsou dotčena. Neplatné či nevymahatelné ustanovení můžeme nahradit jiným ustanovením. 
 3. Změny Podmínek. Podmínky můžeme měnit nebo doplňovat. O změnách vás budeme informovat prostřednictvím Aplikace nebo e-mailem vždy alespoň 30 dnů před účinností změny. Pokud s novými Podmínkami nesouhlasíte, můžete změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět. Pokud to neuděláte do 30 dnů od doby, kdy jsme vás o změně Podmínek informovali, platí, že s novým zněním souhlasíte a zavazujete se ho dodržovat ode dne jejich účinnosti.

Tyto Podmínky platí od 1. 3. 2024